• Prosjektet
 • Boligvelger
 • Prisliste
 • Prospekt
 • Galleri
 • Kontakt
 • ADAXPARKEN I SVELVIK

  10 AV 11 LEILIGHETER SOLGT!

   
  bilde 1

  DEILIG MED ALT HELT NYTT

  LETTSTELTE OG LYSE

  LEILIGHETER

   
  bilde 2

  VAKKER KYSTNATUR

  BO NÆR SJØEN OG SENTRALT

  I SVELVIK SENTRUM

   
  bilde 3

  EN TRIVELIG HVERDAG

  EGNE TERRASSER, BODER,

  GARASJEPLASS OG HEIS

   
  bilde 4
   
  bilde 5 - korona

  Prosjektet

  Moderne, lettstelte og lyse leiligheter

  Det vil bli et variert utvalg av leiligheter med 1, 2 eller 3 soverom, og arealer fra 47 til 98 m². Alle med direkte utgang til egen terrasse eller balkong. I den tilbaketrukne 4. etasjen blir det store, usjenerte takterrasser med utsikt mot fjorden. Alle leilighetene vil få moderne, åpne planløsninger med fin arealutnyttelse. Det leveres materialer med god standard, og tilvalgsmuligheter i kjøkken, bad og garderobe. Hver leilighet får balansert ventilasjon. Intern bod, utebod på terrasse og separat sportsbod i kjeller. Egen biloppstillingsplass i garasjeanlegg eller garasje.


  Rolig beliggenhet midt i sentrum

  Adaxparken er et trivelig og attraktivt boligprosjekt i Svelvik sentrum. Her kommer det nå et nytt bygg over fire etasjer med i alt 11 leiligheter. Bygget kommer i forlengelsen av byggetrinn 1 i det luftige, grønne området langs Myhresgate. Lindealléen bevares, og understreker tverraksen mot hovedgaten og fjorden. Bebyggelsen orienterer seg rundt et tun med felles arealer og lekeplasser. Utbygger er Svelvik Eiendom AS.

   

  Svelvik – Norges nordligste sørlandsidyll

  Svelvik kalles Norges nordligste sørlandsidyll. Og med god grunn. Sentrum med sine små, hvite skipperhus, butikker og trivelige kaféer. Drammensfjorden og Svelvikstrømmen med yrende båttrafikk. Barna som fisker på brygga. Fantastiske badeplasser. Vakker kystnatur. I sentrum ligger alle fasiliteter og offentlige tilbud du bør forvente i en by. Her finner du også et rikt kulturliv med mange ulike aktivitetstilbud. Svelvik har en stolt seilskutehistorie, og har i dag et aktivt seilermiljø som er med på å gi byen et maritimt preg. Med bil er det under en halvtime til Drammen og under en time til Oslo.

   

   

  HER KAN DU LASTE NED

  PROSPEKT
  NYBYGGELÅNET
  PRISLISTE

   

   

  Picture

  Prisliste

  LEIL. ETG. ROM TERR. BRA. P-ROM GARASJE PRIS TOT. OMK. TOT. PRIS. INKL. OMK. FELLESKOST. PR. MND
  101 1 4 14 79 75 1
  102 1 2 16 47 43 1
  103 1 3 14 68 64 1
  201 2 4 10,5 84 80 1 3.850.000,- 18.012,- 3.868.012,- 3.145,-
  202 2 2 7,5 47 43 1
  203 2 3 10,5 68 64 1
  301 3 4 10,5 84 80 1
  302 3 2 7,5 47 43 1
  303 3 3 10,5 68 64 1
  401 4 4 16,5 98 93 1
  402 4 3 16,5 89 84 1

  Felleskostnader:

  Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedelige felleskostnader er stipulert til ca kr. 37,44 pr. kvm BRA pr. måned for første driftsår og fremgår av prislisten ovenfor, Det er lagt til grunn at bl.a. renovasjon, felles strøm, brannalarm, serviec klima- og heisanlegg, vedlikehold av bygg, kabel Tv/internett, forretningsførsel og forsikring er inkludert. Utkast til budsjett følger vedlagt men endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

   

  Parkering og boder:

  Det medfølger en stk. sportsbod og en stk. parkeringsplass.

  Leilighet 101, 102 og 103 får parkering i frittstående garasjeanlegg på egen eiendom, mens øvrige leiligheter får parkering i parkeringskjeller på naboeiendommen.

  Driftskostnader pr plass i felles garasjeanlegg på egen eiendom er stipulert til kr. 150,- pr. måned for første driftsår. Øvrige betaler fellesutgifter for sine p-plasser direkte til sameiet i naboeiendommen som for 2019 er stipulert til kr. 975,- pr. år. Siden denne avgiften betales direkte til dette sameiet er den ikke inkl i oppgitte fellesutgifter. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av garasjeanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli.

  De tinglyste heftelser fra 1911, 1912 og 1919 har det ikke lykkes formegler å få innhentet fra Statsarkivet.


  Dokumentavgift/omkostninger:

  Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 2.567,- pr. kvm BRA for boligen. For de som får parkering i Adax Parken Trinn 1, betales dokumentavgift av garasjeplassens salgsverdi på tinglysingstidspunktet. P.t. er garasjeplassen verdsatt til kr. 200.000,-. Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,-. Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr. 757,-. Oppstartskapital til sameiet kr. 75,- pr. kvm BRA. Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.

   

  Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.

  Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

  Prisen som fremkommer i tabellen ovenfor tar forbehold om ett tinglysingsgebyr for skjøte og ett tinglysingsgebyr for panterettsdokument.

   

  Betalingsplan:

  10 % av kjøpesum forfaller til betaling ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.

  20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.

  Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

  Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter.

  Se digitalt salgsprospekt på hjemmesiden til prosjektet, for oppdaterte vilkår, da det er gjort endringer i forhold til trykt prospekt.


  Følgende endringer er gjort:

  - Heftelser/tinglyste bestemmelser 
  - Tingl. heftelser fra 1911, 1912 og 1919 har ikke har vært mulig å innhente fra Statens Kartverk tinglysingen.
  - Det er tatt forbehold om at innflytningsdato kan endres som følge av større virusutbrudd.
  - Overtagelsesdato er avtalt til 01.08.2022 med mulighet for inntill 4 mnd fremskyndelse.
   

  Drammen, den 10.03.2021